Патент на винахід

Патент на винахід

3 патенти на винахід: спосіб отримання дибутилсукцинату з маніоки, процес біоконверсії сировини тапіоки до отримання бурштинової кислоти та спосіб приготування дибутилсукцинату.

Патенти на корисні моделі

Компанія має дев'ять патентів на корисні моделі, включаючи пристрій для поліконденсації, що не засмічується, для виробництва PBS, пристрій для вироблення BDO з бурштинової кислоти на біологічній основі, пристрій для грануляції пластичного розкладаного пластику, пристрій для конденсації для виробництва поліефіру PBS, безперервний випарний пристрій для запобігання засміченню бурштинової кислоти на біологічній основі, пристрій для вилучення легких компонентів продуктів -бутиролактону, установка світлової башти для виробництва BDO за допомогою біотехнології на біологічній основі, знебарвлююча колонка для виробництва бурштинової кислоти біологічним методом та зворотним холодильником цистерна для виробництва тетрагідрофурану.